Istilah pembayaran

PKS

Perjanjian kerjasama atau perjanjian utama yang memuat ketentuan mengenai bagaimana suatu kerja sama tersebut dijalankan termasuk hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan.

Apakah artikel ini cukup membantu?
YaTidak